ČR: Změna ceny PHM (Nafta) pro soukromá/vypůjčená vozidla od 1.7.2023

S účinností od 1.7.2023 dochází v Česku ke změně ceny PHM (Nafta) pro účely výpočtu náhrady za použití soukromého/vypůjčeného vozidla.


Změna ceny PHM je uvedena ve vyhlášce 191/2023 Sb. V nejnovější verzi Autoparku 2023.07.01 a vyšší je tato změna ceny PHM zahrnuta.


Proveďte tedy prosím aktualizaci Autoparku (https://www.autologis.cz/aktualizace). Upozorňujeme, že v případě síťové instalace je potřeba provést aktualizaci Autoparku na serveru.


Po dalším spuštění Autoparku budete vyzvání k potvrzení aktualizace databází (obrázek zde), jen to potvrďte tlačítkem OK a je to.

Autopark už od verze 2022.12.01 automaticky upozorňuje na nutné aktualizace při startu programu formou push-notifikace, takže už asi nejnovější nutnou verzi máte nainstalovanou, ale kontrola verze Autoparku (menu „Nápověda > Informace o verzi programu“) a sazeb (info viz níže) jistě nezaškodí.


Kontrolu, že je nová cena PHM v Autoparku nastavena, můžete provést zde: menu " Pomocné databáze > Ceny pohonných hmot" (obrázek zde).


Pokud nemůžete provést aktualizaci Autoparku (vaše IT oddělení není k dosažení apod.), můžete si sazby doplnit do tabulky sami, nicméně doporučujeme výše popsaný postup přes aktualizaci programu.


I když doplnění nových cen provedete až po 1.červenci, nic se neděje, stačí pak jen přepočítat knihu jízd/znovu vyúčtovat cestovní příkaz a náhrada se pro jízdy/cesty od 1.července přepočte.