SR: Změna sazby domácího stravného od 1.10.2023

S účinností od 1.10.2023 dochází na Slovensku po ke změně sazby domácího stravného.


Změna sazby je uvedena ve vyhlášce 368/2023 Z.z. V nejnovější verzi Autoparku 2023.09.26 a vyšší je tato sazba zahrnuta.


Proveďte tedy prosím aktualizaci Autoparku (https://www.autologis.sk/aktualizace). Upozorňujeme, že v případě síťové instalace je potřeba provést aktualizaci Autoparku na serveru.


Po dalším spuštění Autoparku budete vyzvání k potvrzení aktualizace databází (obrázek zde), jen to potvrďte tlačítkem OK a je to.

Autopark už od verze 2022.12.01 automaticky upozorňuje na nutné aktualizace při startu programu formou push-notifikace, takže už asi nejnovější nutnou verzi máte nainstalovanou, ale kontrola verze Autoparku (menu „Nápověda > Informace o verzi programu“) a sazeb (info viz níže) jistě nezaškodí.


Kontrolu, že je nová sazba domácího stravného v Autoparku nastavena, můžete provést zde: menu „Cestovné príkazy > Domáce stravné“ (obrázek zde).


Pokud nemůžete provést aktualizaci Autoparku (vaše IT oddělení není k dosažení apod.), můžete si sazby doplnit do tabulky sami, nicméně doporučujeme výše popsaný postup přes aktualizaci programu.


I když doplnění nových sazeb provedete až po 1.říjnu, nic se neděje, stačí pak jen přepočítat knihu jízd/znovu vyúčtovat cestovní příkaz a domácí stravné se pro jízdy/cesty od 1.října přepočte.